Przelewy z zagranicy

Kantor internetowy kubisa24 obsługuje transakcje z bankami zagranicznymi. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności mają Państwo możliwość wykonania przelewu z rachunku prowadzonego za granicą jak również kantor może przetransferować wymienione środki na rachunki klientów znajdujące się w bankach poza polską tylko w walutach prowadzonych przez kubisa24.pl tj. USD, EUR, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK, CAD, AUD, JPY. Transakcje z klientami posiadającymi konto w bankach zagranicznych kubisa24 obsługuje za pośrednictwem mBank S.A.

Lista państw z których można zlecić wykonanie przelewu na konto kubisa24.pl
 

Lit. Kraj
A Australia, Austria
B Belgia, Bułgaria
C Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy
D Dania
E Estonia
F Finlandia, Francja,
G Grecja
H Hiszpania, Holandia, Hongkong
I Irlandia
K Kanada
L Litwa, Luksemburg
Ł Łotwa
M Malta, Meksyk
N Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia
P Portugalia
R RPA, Rosja, Rumunia
S Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja
T Turcja
W Wielka Brytania
Z Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Przed wykonaniem przelewu z zagranicy należy bezwzględnie zapoznać się z wykazem  opłat i prowizji w tabeli banku z którego wykonamy zlecenie przelewu. Przelewy wykonywane  dla waluty EUR standardowo do wartości  50000 jednostek zostaną rozliczone za pomocą Single Euro Payments Area (SEPA) który jest w niektórych krajach bezpłatny, a w pozostałych państwach koszt wykonania przelewu SEPA to równowartość około  5 złotych. Przelew ten jest realizowany w standardzie D+1 czyli powinien zostać zaksięgowany następnego dnia roboczego. Przelewy SEPA muszą spełniać kilka warunków:

 • Zarówno bank nadawcy jak i odbiorcy muszą uczestniczyć w systemie SEPA
 • Za pomocą SEPA można przesyłać tylko walutę EUR
 • Przelew realizowany jest w opcji SHA
 • Nadawca jest zobligowany ustalić i wpisać kod SWIFT swojego banku a także numer konta w formacie IBAN
 • Strony przelewów muszą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w którego skład wchodzą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegii, Lichtenstein oraz Szwajcaria.
 • Istnieje możliwość identyfikacji banku adresata za pomocą numeru BIC.

Pozostałe przelewy zagraniczne są realizowane za pomocą SPOT/SWIFT najczęściej koszt wykonania usługi przelewu przez bank zależy od wartości zlecenia. W ofercie banków znajdują się również przelewy ekspresowe ale koszty ich wykonania są zazwyczaj dużo większe. System przelewów SWIFT jest dostępny w większości Państw świata aktualnie przystąpiło do niego 208 państw, a obsługiwany jest przez ponad 10000 banków komercyjnych.

W systemie SWIFT występują następujące opcje kosztowe:

 • opcja OUR charakteryzuje się tym, że wszystkie koszty związane z transferem środków płatniczych ponosi nadawca
 • opcja BEN charakteryzuje się tym, że wszystkie koszty związane z transferem środków płatniczych ponosi adresat
 • opcja SHA  każda ze stron transakcji ponosi koszty naliczone oddzielnie tj. nadawca rozlicza koszty naliczone przez jego bank, a odbiorca pokrywa opłaty, które wystąpiły w jego banku i bankach pośredniczących

Opcje czasowe przelewów SWIFT

W wariancie podstawowym SPOT przelewy są dostarczane do trzeciej doby roboczej czyli jest to standard D+3
Opcja pilna Tomnext jest zalecana jeśli środki są pożądane na rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
Opcja Overnight jest dostępna w niektórych bankach do określonej przez bank godziny w dniu roboczym powinna zostać zaksięgowana na koncie odbiorcy tego samego dnia.

Standard numeru rachunku IBAN – składa się z dwuliterowego kodu kraju po którym następują dwie cyfry sprawdzające ( suma kontrolna) oraz do 30 znaków alfanumerycznych liter i cyfr, które określają numer rozliczeniowy i numer rachunku tj. BBAN ( Basic Bank Account Number) podstawowy numer rachunku bankowego. Długość rachunku zależy od państwa. Przykładowe państwa:

 • Wielka Brytania długość 22  GBNN AAAA NNNN NNNN NNNN NN
 • Norwegia  długość 15            NONN NNNN NNNN NNN
 • Niemcy długość 22                 DENN NNNN NNNN NNNN NNNN NN

Podczas wypełniania formularza przelewu należy wpisać kod IBAN w jednym ciągu bez spacji.

Ze względu na wysokie opłaty klienci najczęściej wybierają przelew SWIFT w opcji SPOT.

W przypadku otrzymania przelewu pomniejszonego o prowizję banku nadawcy lub banku pośredniczącego (o ile taki wystąpi) kantor dokona korekty wysokości zapłaty za otrzymaną walutę o wartość naliczonych prowizji. Korekta zostanie rozliczona z uwzględnieniem kursu zawartej transakcji.
Również w sytuacji gdy klient zrezygnuje z zawarcia transakcji i zażąda zwrotu środków kantor zwróci tylko taką ilość jaka została została wpłacona do portfela walutowego kantoru.

Pragniemy zwrócić uwagę na to że w przypadku wystąpienia święta w kraju nadania lub odbioru przelewu czas transferu zostanie wydłużony o okres świąteczny w danym państwie.

do góry
zamknij