zamknij

Pierwsza transakcja

W celu wykonania pierwszej transakcji należy:

Zasilić rachunek – zakładka Transakcje, Wpłata środków.

Korzystając z formularza wpłaty środków mają Państwo do dyspozycji trzy typy wpłaty:

- zasilenie portfela z symulacją transakcji,

- zwykłe zasilenie portfela,

- transakcja automatyczna.

Typ wpłaty zasilenie portfela z symulacją transakcji to dotychczasowy rodzaj wpłaty.

Typ zwykłe zasilenie portfela pozwala na zasielenie portfela dowolną kwotą w dowolnej walucie. Nie wymaga określenia typu transakcji (sprzedaż/kupno).

Transakcja automatyczna to nowa funkcjonalność, dzięki której użytkownik nie musi samodzielnie zawierać transakcji po zasileniu portfela, transakcja zostanie zrealizowana automatycznie przez administratora kantoru po otrzymaniu środków od klienta (kurs może różnić się od symulowanego, wyświetlającego się podczas wpłaty). Funkcjonalność ta wymaga dopisania w tytule przelewu słowa AUTOMAT.


Jak wpłacić środki do portfela?

Wybierz kierunek transakcji kupno lub sprzedaż.

Wybierz walutę.

Wybierz konto dla wpłaty i odbioru środków. Jeżeli nie posiadasz konta w wybranej walucie przejdź do Kont bankowych i dodaj konto.

Wpisz ilość wymienianej waluty i kliknij Pokaż dane do przelewu.

Zrealizuj przelew w swoim banku zgodnie z podanymi przez nas danymi do przelewu.

WAŻNE! Po wykonaniu przelewu niezbędne jest potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie w dolnej części formularza z danymi do przelewu komunikatu podświetlonego na czerwonym tle o treści „Potwierdzam wykonanie przelewu” Pozwoli nam to szybciej zaksięgować wpłatę klienta.

Podczas dokonywania przelewu kursy walut ulegają zmianom, a podany kurs w danych do przelewu jest orientacyjny i niezbędny do przeliczenia wartości transakcji.
 
Po zaksięgowaniu przelewu w naszym banku zaktualizujemy stan Twoich środków, informacja o zasileniu zostanie przekazana za pomocą SMS na podany podczas rejestracji numer telefonu. Stan środków można sprawdzić na stronie głównej panelu klienta.

Przy wykonywaniu transakcji zakupu waluty może wystąpić sytuacja, że zmienność na rynku międzybankowym wzrośnie kurs ulegnie dużej zmianie i środki przelane wcześniej do kantoru nie pokryją kosztu zakupu zakładanej ilości waluty w związku z powyższym sugerujemy wykonanie przelewu większej wartości, co zabezpieczy nas przed ewentualnymi dużymi wahaniami. W sytuacji gdy kurs kupowanej waluty spadnie nadwyżka środków może zostać wycofana z portfela przez klienta za pośrednictwem polecenia wypłaty, chyba że klient zdecyduje się na pozostawienie jej w swoim portfelu i wykorzysta ją przy wykonywaniu kolejnej transakcji.

Po otrzymaniu SMSa z wiadomością o zasileniu rachunku przez kantor klient może przejść do zakładki Transakcje w panelu klienta wybierając opcję Wymiana walut.      

W tym momencie pojawia się tabela z aktualnymi kursami a obok każdej waluty mamy do wyboru przycisk Sprzedaj lub Kup  kursy walut są odświeżane co 10 sek. Wybierając przycisk Sprzedaj lub Kup dokonujemy ostatecznego zawarcia  transakcji. Anulowanie transakcji nie jest możliwe.                                                                    

Minimalna ilość jednostek podlegających wymianie wynosi 300 sztuk w związku z tym klienci dokonujący pierwszej transakcji mogą przetestować system dysponując taką ilością jednostek.

 

do góry