Czas realizacji

Internetowa wymiana walut z klientami posiadającymi otwarte rachunki walutowe i złotówkowe w bankach, w których również internetowy kantor walutowy kubisa24 posiada konta bankowe przebiega w trybie online tzn. środki pieniężne po zawarciu transakcji wymiany są odsyłane natychmiast opóźnienia wynikają jedynie z faktu, że czas księgowania przez systemy bankowe waha się od 1 minuty do 40 minut. Kantor kubisa24 posiada konto w mBanku a wcześniej był to rachunek BRE Bank Oddział Korporacyjny w Bielsku-Białej. Aktualnie nowy mBank składa się z BRE Banku, MultiBanku i dawnego mBanku i ciągle nie ma pełnej integracji pomiędzy tymi instytucjami w związku z tym niektóre przelewy z dawnego mBanku i MultiBanku na rachunki w dawnym BRE Banku są księgowane dopiero na koniec dnia zlecenia przelewu dotyczy to w szczególności przelewów SEPA, przelewy złotówkowe pomiędzy rachunkami w obrębie grupy mBanku są księgowane na bieżąco.


Przelewy złotówkowe zlecone z banków obcych dla kubisa24.pl tj. banków z którymi nie posiadamy umów na prowadzenie rachunków są w większości widoczne na naszych kontach w tym samym dniu wyjątek stanowią tutaj bardzo często przelewy nadane z banków Spółdzielczych.

 

Przelewy w systemie SEPA do  banków obcych  zlecone do godziny 14 są realizowane standardowo tego samego dnia – środki zostają zdjęte z rachunku kantoru, natomiast pojawiają się na koncie klienta w dniu następnym za wyjątkiem banków spółdzielczych zdarza się dłuższy czas wykonania transferu. Przelewy walutowe wszystkich walut którymi handluje kantor kubisa24.pl poza walutą EUR są realizowane do i z banków obcych są realizowane dłużej tj. USD,GBP,CHF, CAD do 48 godzin. Dłuższego czasu realizacji przelewu możemy oczekiwać w przypadku korzystania z usług niektórych banków Spółdzielczych.


W roku ubiegłym tj.  2015 mieliśmy do czynienia z połączeniem banków  Bank Gospodarki Żywnościowej i BNP Paribas. Do chwili obecnej tj. do 10 marca 2016r. nie nastąpiła pełna integracja systemów bankowości elektronicznej tych banków w związku z powyższym zlecenia przelewu środków pieniężnych w wyżej wymienionych bankach nie są księgowane online.


Przelewy wykonywane w pozostałych walutach tj. NOK, DKK, SEK, AUD, JPY, CZK powinny dotrzeć na rachunek klienta w czasie do 72 godzin. Dotyczy to oczywiście również przelewów zleconych przez klientów na rachunki kantoru.


Przelewy zagraniczne tj. wykonane przez klientów z rachunków zagranicznych lub wykonane przez kantor na rachunki klientów za granicą są realizowane dla systemu SEPA w czasie 24 godzin natomiast przelewy wykonane w tym trybie w pozostałych walutach standardowo są księgowane w czasie od 24 do 48 godzin.


Transakcje wymiany walut można zawierać od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach od 9 do 16. Poza godzinami pracy kantoru istnieje możliwość dokonywania wpłaty środków poprzez formularz znajdujące się na stronie kubisa24. Środki zostaną zaksięgowane w następnym dniu roboczym o zasileniu konta w systemie kubisa24 zostaną Państwo poinformowani  smsem na podany podczas rejestracji numer telefoniczny.

 

BRAK

  USD EUR GBP CHF CZK AUD CAD DKK NOK SEK JPY PLN
ALIOR BANK ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE. ONLINE ONLINE ONLINE BRAK ONLINE
BGŻ BNP PARIBAS ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK ONLINE
SANTANDER BANK ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE
ING BANK ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK ONLINE
PEKAO S.A. ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE BRAK BRAK. BRAK. BRAK BRAK BRAK BRAK ONLINE
PKO BP ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK ONLINE
POZOSTAŁE BANKI KRAJOWE 72 godz. 24 godz. 72 godz. 48 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 24 godz.
BANKI ZAGRANICZNE 72 godz. 24 godz. 72 godz. 48-72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. 72 godz. BRAK

Transfer środków na rachunki obce odbywa się poprzez mBank, to samo tyczy się rachunków w bankach zagranicznych.

* Kantor internetowy kubisa24.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wykonania przelewu w sytuacjach nadzwyczajnych, w czasie klęsk żywiołowych, a także w sytuacji braku dostępu do bankowości elektronicznej wymienionych w tabeli instytucji z przyczyn niezależnych od kubisa24.pl

do góry
zamknij